سوپر فلای اش

مطمئن جهت ساخت بتنهای خاص منجمله: پرمقاومت (HSC)، پردوام (HPC)، خودتراکم (SCC)


Pozzocrete 100
Pozzocrete 100 سوپر فلای اش

ماکرو فلای اش - (Ultra Fine Flyash)

پوزوکریت 100 یک پوزولان آلومیناتی-سیلیکاتی بسیار فعال است که به منظور افزایش مقاومت فشاری، کاهش نفوذ پذیری و افزایش دوام بتن طراحی شده است. خصوصیات ویژه این محصول که عبارتند از شکل کروی دانه ها، نحوه دانه بندی و ترکیب شیمیایی آن از جمله علل تاثیر گذاری این ماده در بتن میباشند. پوزوکریت 100 از ۱۰۰% خاکستر بادی کلاس F با سایز دانه های ریزتر از ۱۰ میکرون و میانگین ۳ میکرون تشکیل شده است. سه خصوصیت ویژه این محصول که از جمله علل تاثیر گذاری این ماده در بتن هستند به شرح زیر میباشد:

ویژگیها :

شکل کروی:

 • پوزوکریت 100عمدتا از ذرات بسیار ریز کروی تشکیل شده که به عنوان روان ساز عمل میکند.
 • در مخلوط بتنی -" خاصیت بلبرینگی ذرات کروی باعث می شوند که آب کمتری در ساخت بتن استفاده شود و انقباض بتن (shrinkage) را کاهش میدهد.

دانه بندی:

 • نمودار توزیع دانه بندی پوزوکریت 100 یک نمودار زنگوله ای شکل است که دارای میانگین ابعاد ذرات 3.5 میکرون میباشد و این در صورتی است که میانگین ابعاد سیمان در حدود 12 میکرون است.
 • پوزوکریت 100 فواصل بین دانه های سیمان و دیگر ذرات ریز درون بتن را پر میکند و باعث بهبود تراکم ذرات (Particle packing) میشود. خمیرمتراکم شده که با استفاده از پوزوکریت 100 بدست آمده، نفوذ پذیری را کاهش داده و مقاومت را افزایش میدهد. اشکال زیر نشان دهنده نمودار دانه بندی و شکل میکروسکپی ذرات ماکرو فلای اش میباشد:
Scanning Electron Micrograpg
Pozzocrete 100 سوپر فلای اش
Particle Size Distribution
Pozzocrete 100 سوپر فلای اش

ترکیبات شیمیایی:

 • پوزوکریت 100 یک پوزولان آلومیناتی-سیلیکاتی فوق العاده فعال میباشد که میزان واکنش آن، با افزایش سطح مقطع آن زیاد میشود.
 • پوزوکریت 100 با کلسیم هیدروکسید که توسط سیمان پرتلند ایجاد شده، ترکیب می شود و ژل هیدرات سیلیکات کلسیم CSH بوجود می آورد که این ژل باعث پر کردن منافذ خالی موجود در بتن و نهایتا بوجود آمدن مخلوط بتن متراکم تری میشود.

واکنش هیدراتاسیون :

 • Cement + H2O = Calcium silicate hydrate (CSH) + Ca(OH)2

 • Ca(OH)2 + پوزوکریت 100 = Calcium silicate hydrate (CSH)

توانایی پوزوکریت 100 برای واکنش دادن با آهک باعث ایجاد هیدرات سیمان و افزایش پیشرفت مقاومت در طول زمان میشود. ترکیب، شکل، ابعاد و شیمی این محصول اساسی را ایجاد میکند که به بهبود کارایی، کاهش مصرف آب و افزایش مقاومت و دوام بتن منجر میشود.

پوزوکریت 100 با استانداردهای فلای اش دنیا مطابقت دارد. تنها استانداردی که به ماکرو فلای اش در آن اشاره شده استاندارد AS 3582.1 (Special Grade Flyash) استرالیا میباشد که پوزوکریت 100 با آن مطابقت دارد.

Pozzocreate 100 element
70.70% Si02
20.70% Al203
3.90% Fe203
1.13% CaO
1.09% K20
0.92% Ti02
0.77% MgO
0.26% Na2O
0.15% P2O5
0.05% MnO
Pozzocreate 100 Typical Properties AS3582.1-1998
0.7% Lol
99% Fineness
0.01% Moisture Content
0.2% sulfuric anhydride content
0.2% Available Alkail
2.35 Relative Density
95% Relative Water
110% Relative Strength
0.001% Chloride ion content

پوزوکریت 100 در بتن

تاثیرات پوزوکریت 100 روی بتن:

 • مقدارآب مورد نیازبرای تهیه بتن را کاهش میدهد.
 • نفوذپذیری بتن را کاهش میدهد.
 • مقاومت فشاری را افزایش میدهد.
 • با افزایش سن بتن، مقاومت بتن نیز افزایش میابد.
 • دوام بتن را بهبود میبخشد.
 • مقاومت بتن را در مقابل واکنش با alkali silica بهبود میبخشد.
 • مقاومت بتن را در مقابل واکنش با حمله سولفاتها بهبود میبخشد.
 • نفوذ کلراید را کاهش می دهد.
 • قابلیت پمپ شوند گی بتن، کارایی و قابلیت پرداخت بتن را افرایش میدهد.

موارد استفاده پوزوکریت 100 در بتن:

 • بتن های توانمند (High Performance)
 • بتنهای با مقاومت بالا (High Strength)
 • سازه های مجاور با آب (محدوده پاشش)
 • نواحی دریا
 • بتن های خود تراکم
 • بتن های حجیم
 • بتن های پیش تنیده
 • قطعات پیش ساخته

مطابقت:

پوزوکریت 100 با دیگر مواد سیمانی و بازه گسترده ای از افزودنی ها مطابقت دارد. پوزوکریت 100برای استفاده همراه تمام سیمانهای پرتلند و مواد سیمانی افزودنی مانند Fly ash، Ground granulated blast furnace slag (GGBFS)، متاکائولین و میکروسیلیس مناسب است. پوزوکریت 100 همچنین با گروه وسیعی از افزودنی های شیمیائی مطابقت دارد. این ماده به ویژه در بتن های High Performance هنگامیکه با کاهنده های آب استفاده شود، کارایی بسیار بالایی را از خود نشان میدهد.

ویژگیهای اجرایی پوزوکریت 100 در مرحله خمیری بتن

کارایی:

کارایی یکی از خصوصیات ویژه بتن تازه میباشد. کارایی به معنی حمل و نقل آسان بتن، بتن ریزی و پرداخت بتن است. شکل کروی و ذرات بسیار ریز پوزوکریت 100 عمدتا جریان و تغییرشکل (Rheology) مخلوط را بهبود میبخشد که باعث تولید بتن با کارایی بالا، کاهش پتانسیل جداشدگی و افزایش خاصیت پمپ شوند گی بتن میشود.

کاربرد در شاتکریت:

افزودن پوزوکریت 100 در شاتکریت چسبندگی مخلوط را افزایش داده، باعث افزایش ضخامت شاتکریت شده، و همچنین گسیختگی Rebound شاتکریت را کاهش میدهد. همچنین وقتی شکل سنگدانه های استفاده شده در شاتکریت نا مناسب باشد یا دانه بندی خوبی نداشته باشد، پوزوکریت 100 میتواند کیفیت مخلوط رابهبود دهد.

عملکرد پوزوکریت 100 در بتن سخت شده

پیشرفت مقاومت:

پیشرفت مقاومت در بتنی که شامل پوزوکریت 100 میباشد، به دلیل خاصیتهای پوزولانی پوزوکریت 100 تا بعد از ۲۸ روزنیز ادامه میابد . نمودار زیر مقایسه کننده پیشرفت مقاومت دربتنی با نسبت 25:75 مخلوط سیمان: خاکستر بادی و بتن مشابهی با مقدار پوزوکریت 100 افزایش یافته است.

Concrete Strength Development
Pozzocrete 100 سوپر فلای اش

انقباض بتن Shrinkage:

یکی از مهمترین دلایل انقباض و ترک خوردگی بتن، مقدار آب مصرفی آن میباشد. شکل کروی ذرات پوزوکریت 100 با ایجاد لغزندگی بین ذرات، باعث بهبود کارآئی شده و درنهایت منجر به کاهش آب مصرفی کاهش انقباض بتن میگردد. جدول زیر نشان دهنده میزان انقباض بتن با مقادیر مختلف ماکروفلای اش میباشد.

Concrete Strength Development
Pozzocrete 100 سوپر فلای اش

دوام بتن:

بتنی که با استفاده از پوزوکریت 100 بدست میاید، دارای نفوذپذیری کمتر و در نتیجه دوام بیشتری میباشد. این پدیده با استفاده از نتایج آزمایشات جذب و نفوذ یون کلر (Chloride Diffusion and Sorptivity) قابل مشاهده است.

نفوذپذیری:

استفاده از پوزوکریت 100بدلیل افزایش دانسیته ژل بتن در اثر هیدراتاسیون هیدراتهای سیلیکاتی آلومیناتی باعث کاهش منافذ بتن گشته گه این امر منجر به کاهش نفوذپذیری بتن میگردد.

نفوذ یون کلر:

استفاده از پوزوکریت 100، نفوذپذیری را کاهش داده بکه این امر منجر به کاهش نفوذ و انتشار یون کلراید به داخل بتن میشود. پوزوکریت 100، بدلیل ایجاد ژل CSH یون کلر موجود را جذب واکنش فوق کرده و باعث کاهش اثر تخریبی آن میگردد. جدول زیر نتایج آزمایش نفوذ یون کلر در بتن با مقادیر مختلف مایکرو فلای اش را نشان داده است.

Concrete Strength Development
Pozzocrete 100 سوپر فلای اش

مقاومت در مقابل حمله سولفاتها:

اضافه کردن پوزوکریت 100 به مخلوط بتن توسط کاهش توانایی نفوذ یون سولفات به مخلوط، باعث بهبود مقاومت در برابرحمله سولفاتها میشود. مایکرواش در درازمدت و از لحاظ شیمیایی با اهک آزاد موجود در بتن واکنش داده و بنابراین توانایی سولفاتها برای تشکیل کریستالهای نمک (Ettringite) و دیگر ترکیباتی که باعث انبساط و ترک خوردگی و درنهایت فروپاشی بتن میشود را کاهش میدهد.

کاهش واکنش های ASR ) Alkali-silica Reaction )

پوزوکریت 100 باعث کاهش واکنشهای قلیائی موجود در بتن شده و بنابراین باعث میشود آلکالاینهای کمتری برای واکنش با سیلیکاتها موجود در محیط وجود داشته باشد.

مقدار مصرف:

میزان افزودن پوزوکریت 100 در بتن بین ۳% تا ۱۲% وزن مواد سیمانی مخلوط است. توصیه میشود که برای ارزیابی میزان افزودنی در کاربردهای ویژه تست طرح اختلاط بتن انجام شود.

دستیابی به بتن مناسب:

برای دستیابی به حداکثر مزایای پوزوکریت 100، عمل آوری مناسب در کنار اجرای درست بتن نقش ویژه ای دارد.

روش نگهداری:

مایکرواش، همانند سیمان بایستی از آلودگی و رطوبت محافظت شود. این ماده باید در یک سیلو و یا انبار تمیز و خشک با تهویه هوای مناسب نگهداری شود.

ایمنی:

برای دانلود دفترچه MSDS-Material Safety Data Sheet محصول، لطفا اینجا را کلیک کنید