لیست محصولات ایمن لیفت - شرکت تجهیزات بتن خاورمیانه
نام محصول ظرفیت - تن طول انکر - میلیمتر بسته بندی تعداد در هر بسته
انکر برشی 1.3 65 م م کارتن 250
انکر برشی 2.5 90 م م کارتن 100
انکر برشی 5 180 م م کارتن 30
انکر پاشنه دار 1.3 65 م م کارتن 250
انکر پاشنه دار 1.3 120 م م کارتن 200
انکر پاشنه دار 2.5 85 م م کارتن 100
انکر پاشنه دار 2.5 170 م م کارتن 100
انکر پاشنه دار 5 120 م م کارتن 50
انکر پاشنه دار 5 240 م م کارتن 25
کلاچ حمل 1.3 - دانه ای    
کلاچ حمل 2.5 - دانه ای    
کلاچ حمل 5 - دانه ای    
قالب کاسه ای 1.3 - دانه ای    
قالب کاسه ای 2.5 - دانه ای    
قالب کاسه ای 5 - دانه ای    
دریافت فایل PDF