دانلود ها


# عنوان
1 دانلود کاتالوگ ماسه استاندارد (ASTM/CEN) و مصالح مرجع SNL فرانسه دریافت فایل
# عنوان
1 لیست محصولات ایمن لیفت دریافت فایل
# مقالات فنی
1 اصول طراحی بتن خود تراکم دریافت فایل
2 بررسی دوام بتن با مقاومت اولیه بالا دریافت فایل
3 محاسبه افزایش دمای هیدراتاسیون در المانهای ساخته شده با سیمان مخلوط با فلای اش دریافت فایل